Personuppgiftspolicy

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och epost. Syftet med en sådan behandling är för att kunna kommunicera effektivt och smidigt.

Vi har fått dina uppgifter från kontaktformuläret på ucteknik.se. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal och intresseavvägning. Dina uppgifter kommer att sparas tre år efter din senaste kundkontakt med oss.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas ej med utomstående parter. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Ulf Abrahamsson, Sparvgatan1, 665 34 Kil. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på uc.teknik@telia.com.